ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST "HET BLIJ HOEN"


Bed & Breakfast “Het Blij Hoen” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze Bed en Breakfast.

 

1Algemeen

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed en Breakfast “Het Blij Hoen”, Moerdijksestraat 1a, 4731 TH  OUDENBOSCH

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 2. Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben.
 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed en Breakfast "Het Blij Hoen” zijn voor rekening van de gebruikers.
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 6. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 7. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Het Blij Hoen” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten van Bed en Breakfast “Het Blij Hoen” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 10. Neeltje van Oorschot is de eigenaar en beheerder van Bed en Breakfast “Het Blij Hoen”, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

 

2. Reservering en bevestiging

 1. Voor het reserveren van een verblijf in Bed en Breakfast "Het Blij Hoen”worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 2. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan.
 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed en Breakfast “Het Blij Hoen” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 4. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Betaling particulieren

 1. De verblijfskosten in Bed en Breakfast “Het Blij Hoen” dienen bij aankomst contant, of bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.

De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

 

4. Betaling zakelijk

 1. De verblijfskosten in Bed en Breakfast “Het Blij Hoen” dienen vooraf worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel 14 dagen vooraf aan uw verblijf voldaan te zijn. Tevens wordt er bij zakelijke klanten een borg berekend.

 

5 . Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 2. Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 3. Deze vergoeding bestaat uit:

1. Tot twee weken voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos.

2. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.

3. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.

4. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL97 RABO0144925524  ten name van B&B “Het Blij Hoen”. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.

Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

 

6. Gebruik huurfietsen

 1. Bed en Breakfast “Het Blij Hoen” heeft 2 eenvoudige leenfietsen voor u klaarstaan. Deze fietsen zijn in goede staat en dienen ook zo te blijven. Gebruik van de fietsen is op eigen risico.
 2. Contractant is verplicht de fietsen af te sluiten met de bijgeleverde sloten. Verlies van sleutels is voor kosten van contractant (€ 25,-per sleutel) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

 

7. Sleutel Bed en Breakfast

Als gast ontvangt u een sleutel van de Bed en Breakfast. Tevens ontvangt u een batch van de poort. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de Bed en Breakfast.

Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden. Bij verlies van de batch is dit een bedrag van (€ 35,-).

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


 

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.

Op de dag van vertrek dient het verblijf om 10.30 uur vrij te zijn.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

Ontbijt

Het ontbijt wordt in overleg tussen 8.00 en 10.00 uur geserveerd.

 

Uw verblijf

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed en Breakfast.

Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.

De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn in Bed en Breakfast “Het Blij Hoen” niet toegestaan.

 

Roken

Roken in Bed en Breakfast “Het Blij Hoen” is niet toegestaan.